کنترل برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری

کنترل: برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری نماینده مجلس انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

نمایشگاه مجسمه های فیلی در برزیل

یک نمایشگاه مجسمه های هنری به شکل فیل با نشانه یادآوری ضرورت حفاظت از این گونه جانوری در خیابان های سائوپائولوی برزیل در حال برگزاری است. نمایش..

ادامه مطلب

طراحی بلندترین سازه چوبی و سیمانی دنیا در کانادا

یک معمار ژاپنی بلندترین سازه ترکیبی چوب و سیمان دنیا را جهت شهر ونکور کانادا طراحی کرده است.  طراحی بلندترین سازه چوبی و سیمانی دنیا ..

ادامه مطلب