کنترل برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری

کنترل: برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری نماینده مجلس انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بهتر بود جهت ارجاع تبصره هدفمندی یارانه به کمیسیون تلفیق رای‌گیری می‌شد / مطهری

نایب مدیر مجلس گفت که بهتر بود جهت ارجاع تبصره ۱۴ لایحه بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق از مجلس رای‌گیری صورت می گرفت.

بهتر بود جهت ارجاع تبصره هدفمندی یارانه به کمیسیون تلفیق رای‌گیری می‌شد / مطهری

مطهری : بهتر بود جهت ارجاع تبصره هدفمندی یارانه به کمیسیون تلفیق رای گیری می شد

عبارات مهم : یارانه

نایب مدیر مجلس گفت که بهتر بود جهت ارجاع تبصره ۱۴ لایحه بودجه مربوط به هدفمندی یارانه ها به کمیسیون تلفیق از مجلس رای گیری صورت می گرفت.

به گزارش ایسنا، علی مطهری در جلسه علنی امروز (سه شنبه) در پاسخ به تذکر دهقانی نماینده طرقبه در انتقاد از عدم رای گیری از مجلس جهت ارجاع تبصره ۱۴ به کمیسیون تلفیق گفت: بنده نیز با نظر شما موافقم بهتر بود که از مجلس رای گیری صورت می گرفت.

وی در عین حال گفت: ظاهرا مدیر کمیسیون تلفیق گفته که به دنبال ارائه متن تازه به مجلس است به همین علت این تبصره به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است است.

بهتر بود جهت ارجاع تبصره هدفمندی یارانه به کمیسیون تلفیق رای‌گیری می‌شد / مطهری

محمد دهقانی نماینده چناران در توضیح تذکر خود گفت: اگر قرار باشد بند یا تبصره ای از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شود باید رای گیری صورت گیرد. متاسفانه هفته گذشته مدیر مجلس بدون رای گیری مواردی را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. این اتفاق روز گذشته راجع به تبصره ۱۴ نیز تکرار شد. تقاضای ما از هیئت رئیسه و کسانی که به مدیر مجلس مشورت می دهند آن است که این موارد قانونی را تذکر دهند که کار غیرقانونی صورت نگیرد.

وی افزود: براساس آیین نامه بعد از ارائه گزارش به مجلس دیگر کمیسیون نمی تواند در مورد آن گزارش تغییراتی را انجام دهد. اگر قرار به بازگشت یا ارجاع به کمیسیون هم باشد باید رای گیری صورت گیرد.

نایب مدیر مجلس گفت که بهتر بود جهت ارجاع تبصره ۱۴ لایحه بودجه مربوط به هدفمندی یارانه‌ها به کمیسیون تلفیق از مجلس رای‌گیری صورت می گرفت.

دهقانی خطاب به مطهری گفت: آقای مطهری تقاضا دارم که عبارت بهتر بود رای گیری شود را استفاده نکنید چون این کار غیرقانونی بوده و باید قانون رعایت شود نه اینکه بگویید «بهتر بود».

مطهری در پاسخ به این صحبت دهقانی گفت: گاهی علی رغم آیین نامه کار به صورت دوستانه انجام می شود ولی به هر حال بنده فرمایش شما را تایید می کنم.

بهتر بود جهت ارجاع تبصره هدفمندی یارانه به کمیسیون تلفیق رای‌گیری می‌شد / مطهری

واژه های کلیدی: یارانه | کمیسیون | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs