کنترل برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری

کنترل: برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری نماینده مجلس انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار حوادث زلزله‌ای نسبتاً شدیدی کرمانشاه را لرزاند

به گزارش تسنیم، دقایقی قبل زلزله ای نسبتاً شدید استان کرمانشاه را لرزاند که در زیاد شهرستانهای استان احساس شده است است.

زلزله‌ای نسبتاً شدیدی کرمانشاه را لرزاند

زلزله ای نسبتاً شدیدی کرمانشاه را لرزاند

عبارات مهم : زلزله

زلزله ای نسبتا شدید لحظاتی پیش کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش تسنیم، دقایقی قبل زلزله ای نسبتاً شدید استان کرمانشاه را لرزاند که در زیاد شهرستانهای استان احساس شده است است.

زلزله‌ای نسبتاً شدیدی کرمانشاه را لرزاند

گزارش مقدماتی زمین لرزه

بزرگی: 4.7

محل وقوع: استان كرمانشاه – حوالی كوزران

به گزارش تسنیم، دقایقی قبل زلزله ای نسبتاً شدید استان کرمانشاه را لرزاند که در زیاد شهرستانهای استان احساس شده است است.

تاریخ و وقت وقوع به وقت محلی: 1396/10/20 19:26:27

طول جغرافیایی: 46.79

عرض جغرافیایی: 34.55

عمق زمین لرزه: 10 کیلومتر

نزدیک ترین شهرها:

زلزله‌ای نسبتاً شدیدی کرمانشاه را لرزاند

18 کیلومتری كوزران (كرمانشاه)

21 کیلومتری روانسر (كرمانشاه)

30 کیلومتری كامياران (كردستان)

به گزارش تسنیم، دقایقی قبل زلزله ای نسبتاً شدید استان کرمانشاه را لرزاند که در زیاد شهرستانهای استان احساس شده است است.

نزدیکترین مراکز استان:

36 کیلومتری كرمانشاه

86 کیلومتری سنندج

زلزله‌ای نسبتاً شدیدی کرمانشاه را لرزاند

ایسنا

واژه های کلیدی: زلزله | کرمانشاه | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs