کنترل برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری

کنترل: برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری نماینده مجلس انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل خواندن کشورهای آفریقایی را بی‌جواب گذاشت ، چاله مستراح&quot، ترامپ سوالی درخصوص &quot

دونالد ترامپ در دیدار خود با رییس جمهور رواندا، پاسخ به سوالی از جانب خبرنگاران درخصوص “چاله مستراح” خواندن کشورهای آفریقایی را رد کرد. 

خواندن کشورهای آفریقایی را بی‌جواب گذاشت ، چاله مستراح&quot، ترامپ سوالی درخصوص &quot

ترامپ سوالی درخصوص "چاله مستراح" خواندن کشورهای آفریقایی را بی جواب گذاشت

عبارات مهم : خواندن

دونالد ترامپ در دیدار خود با رییس جمهور رواندا، پاسخ به سوالی از جانب خبرنگاران درخصوص “چاله مستراح” خواندن کشورهای آفریقایی را رد کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از هیل، دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در نشست انجمن اقتصادی جهانی در داووس سوییس به پرسش خبرنگاران در خصوص گفت وگو با پل کاگامه، رییس جمهور رواندا راجع به بیانات چند وقت گذشته اش مبنی بر “چاله مستراح” خواندن کشورهای آفریقایی پاسخ نداد.

خواندن کشورهای آفریقایی را بی‌جواب گذاشت ، چاله مستراح&quot، ترامپ سوالی درخصوص &quot

کاگامه ریاست اتحادیه آفریقا را برعهده دارد که این از بیانات گزارش شده است ترامپ در اوایل ماه جاری شدیدا انتقاد کرده بود.

این اتحادیه که متشکل از 55 کشور آفریقایی هست، اظهار کرد: سخنان ترامپ، عقیده و احترام ستوده آمریکایی جهت گوناگونی انسانی و کرامت بشری را بی آبرو کرد.

دونالد ترامپ در دیدار خود با رییس جمهور رواندا، پاسخ به سوالی از جانب خبرنگاران درخصوص “چاله مستراح” خواندن کشورهای آفریقایی را رد کرد. 

این اتحادیه در انتقاد خود از بیانات اخیر رییس جمهور آمریکا افزود، دولت ترامپ “کج فهمی بزرگی” نسبت به آفریقا دارد.

واشنگتن پست گزارش کرده بود که ترامپ این بیانات را در نشستی با عنوان مهاجرت بیان کرده است.

بر اساس گزارش ها، رییس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد کرده بود که آمریکا باید جهت ورود مهاجران بیشتری از کشورهایی همچون نروژ کار کند.

خواندن کشورهای آفریقایی را بی‌جواب گذاشت ، چاله مستراح&quot، ترامپ سوالی درخصوص &quot

منتقدان، بیانات ترامپ را به علت آن که نروژ کشوری با اکثریت سفید پوست هست، نژادپرستانه دانستند.

دونالد ترامپ در دیدار خود با رییس جمهور رواندا، پاسخ به سوالی از جانب خبرنگاران درخصوص “چاله مستراح” خواندن کشورهای آفریقایی را رد کرد. 

واژه های کلیدی: خواندن | آمریکا | آفریقایی | آمریکایی | دولت ترامپ | رییس جمهور | دونالد ترامپ | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs