کنترل برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری

کنترل: برنامه کمیسیون تبلیغات ریاست جمهوری نماینده مجلس انتخابات ریاست جمهوری اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نفت سبک کشور عزیزمان ایران در بازارهای جهانی به بشکه ای 62 دلار رسید

قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به 24 نوامبر (3 آذر) با 82 سنت زیاد کردن به 62 دلار و هشت سنت جهت هر بشکه رسید. 

نفت سبک کشور عزیزمان ایران در بازارهای جهانی به بشکه ای 62 دلار رسید

نفت سبک کشور عزیزمان ایران در بازارهای جهانی به بشکه ای 62 دلار رسید

عبارات مهم : ایران

قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به 24 نوامبر (3 آذر) با 82 سنت زیاد کردن به 62 دلار و هشت سنت جهت هر بشکه رسید.

به گزارش ایرنا، زیاد کردن گمانه زنی ها راجع به احتمال تمدید طرح کم کردن تولید نفت به وسیله اعضای شرکت کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و موافقت تولیدکنندگان غیر اوپک، باعث تقویت قیمت نفت شده است است به طوری که در هفته های اخیر، نفت وارد کانال 60 دلاری شد.

قرار است اعضای اوپک 30 نوامبر (9 آذر) جهت برگزاری نشست 174 اوپک در وین گردهم آیند که بااهمیت ترین دستور کار آنها تصمیم گیری راجع به طرح کم کردن تولید نفت است.

نفت سبک کشور عزیزمان ایران در بازارهای جهانی به بشکه ای 62 دلار رسید

بر اساس این طرح، اعضای اوپک در مجموع 1.2 میلیون بشکه از تولید نفت خود را کم کردن داده اند که این عنوان باعث کم کردن عرضه نفت مازاد به بازارهای مصرف شده است است.

در این راستا، مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی وزارت نفت اعلام کرد: قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به 24 نوامبر (3 آذر) با 82 سنت زیاد کردن به 62 دلار و هشت سنت جهت هر بشکه رسید.

قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به 24 نوامبر (3 آذر) با 82 سنت زیاد کردن به 62 دلار و هشت سنت جهت هر بشکه رسید. 

قیمت نفت خام سنگین کشور عزیزمان ایران نیز در دوره مورد بررسی 49 سنت جهت هر بشکه زیاد کردن یافت و به 59 دلار و 44 سنت جهت هر بشکه رسید.

قیمت سبد نفتی اوپک نیز به 60 دلار و 94 سنت جهت هر بشکه رسید که نسبت به هفته گذشته 65 سنت زیاد کردن یافته است.

قیمت نفت خام شاخص دبلیو.تی.آی در هفته نهایی به 24 نوامبر، یک دلار و 43 سنت زیاد کردن یافت و به 57 دلار و 33 سنت جهت هر بشکه رسید. در هفته مورد بررسی قیمت نفت خام شاخص برنت 82 سنت زیاد کردن یافته و به 62 دلار و 45 سنت جهت هر بشکه رسیده است.

نفت سبک کشور عزیزمان ایران در بازارهای جهانی به بشکه ای 62 دلار رسید

قیمت نفت خام شاخص های دوبی و عمان نیز به ترتیب 60 دلار و 96 سنت و 61 دلار و سه سنت جهت هر بشکه بوده است که نسبت به هفته گذشته به ترتیب 36 سنت و سه دلار و 45 سنت زیاد کردن نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، بر اساس آینده نگری اوپک، در سال آینده میلادی تقاضا جهت نفت تولیدی این شرکت به 33 میلیون و 420 هزار بشکه در روز می رسد که 360 هزار بشکه نسبت به برآورد پیشین این شرکت بالاتر است.

قیمت نفت خام سبک کشور عزیزمان ایران در هفته نهایی به 24 نوامبر (3 آذر) با 82 سنت زیاد کردن به 62 دلار و هشت سنت جهت هر بشکه رسید. 

میزان صادرات نفت کشور عزیزمان ایران اکنون حدود 2.6 میلیون بشکه در روز است که حدود 60 درصد آن به بازارهای آسیا و بقیه کشورهای اروپایی صادر می شود.

واژه های کلیدی: ایران | میلیون | سال آینده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs